Over ons

In oktober 2002 is de Bewonerscommissie ‘Buitenveldert – I’ opgericht die als doel heeft de huurdersbelangen te behartigen, samen met alle medebewoners.

Ons doel is
De leefbaarheid en alles wat daar mee samenhangt, op een zo goed mogelijke manier te waarborgen. Wij willen graag een aanspreekpunt voor u zijn.
Tevens kunnen we hulp vragen bij andere instanties zoals Dienst Handhaving, de Buurtregisseur, het Stadsdeel Zuid, de Wijkbeheerder en Participatie Eigen Haard.

Overleg
Met Eigen Haard overlegt onze commissie over het onderhoud en de voorzieningen in en om de woning en de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dit overleg wordt twee maal (voor- en najaarsoverleg) per jaar met Eigen Haard gehouden. In het voorjaarsoverleg wordt er samen met Eigen Haard en het Stadsdeel ZuiderAmstel een rondgang (schouw) door onze buurt gemaakt. Daarnaast komt onze commissie regelmatig samen om met elkaar te overleggen.

Inloopavond
De commissie vindt het belangrijk dat bewoners meer inspraak moeten krijgen op het te voeren beleid en zal vanaf volgend jaar regelmatig een inloopspreekuur voor de bewoners organiseren. Uw inbreng is voor onze commissie van wezenlijk belang in het behartigen van de (collectieve) belangen van onze bewoners. Wij zullen u hier tijdig over informeren.

Nieuwsbrief
Volgend jaar zullen wij starten met een nieuwsbrief waarin de belangrijkste zaken vermeld zullen staan waarmee uw commissie zich zoal bezighoudt.

Website
Per januari 2010 is de website www.buitenveldert1.nl in het leven geroepen, met als doel de communicatie tussen de bewonerscommissie en de bewoners, zo ook de communicatie tussen bewoners onderling te bevorderen. Bewoners kunnen alleen actief deelnemen aan deze website door per email een gebruikersaccount aan te vragen. Verder wijzen wij u graag naar onze huisregels.

Facebook
Sinds 22 februari 2014 is er in het verlengde van deze site, ook een speciale group op Facebook geactiveerd: http://www.facebook.com/groups/buitenveldert/
Het reilen en zeilen in de buurt, maar ook aankondigingen van buurtbarbecues, vraag en aanbod van spullen, of gewoon een leuke foto kunt u nu ook binnen deze group op Facebook kwijt. Hiervoor moet u wel in het bezit zijn van een account op Facebook.

Termijn
De zittende commissie vertegenwoordigt de bewoners voor telkens een termijn van 4 jaar en kunnen zich weer beschikbaar stellen voor een nieuwe termijn. In oktober 2018 loopt deze termijn af. Bij meer dan 9 aanmeldingen worden er verkiezingen gehouden. Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich altijd – ook tussentijds – bij ons aanmelden.

Ideeën, vragen of klachten
Mocht u ideeën, vragen of klachten hebben dan is er altijd iemand van ons bereid om u te woord te staan. Mocht u de behoefte voelen ons team te komen versterken, een vergadering bij te wonen, met een buurtschouw mee te lopen of mee te werken aan deze website, dan bent u uiteraard van harte welkom. Ons e-mail adres kunt u helemaal onderaan deze pagina vinden.